glo

ช่วยราษฏร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม


การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล
(สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6: L6) แบบดิจิทัล)
เปิดให้แจ้งความประสงค์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566 - 28 ตุลาคม 2566 (เวลา 23.59 น.)
จะสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์ในอีก
คำแนะนำเพิ่มเติม
- ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ 1 ครั้ง เท่านั้น
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาในการดำเนินการบริหารจัดการ ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (Lottery 6: L6)
หากมี ข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 0-2528-9999
ตั้งแต่เวลา 7.30-15.30 น. ในเวลาทำการ