glo

ช่วยราษฏร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม


การลงทะเบียนรับสมัครและคัดเลือกผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 1-31 มกราคม 2565
คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียน
       1. การลงทะเบียน ทั้งช่องทาง รายใหม่ ปี 2565 และรายเดิมปี 2558 ไม่จำเป็นต้องรีบแย่งกันลงทะเบียน เพราะมีระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ไม่ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือมีการจัดลำดับใครมาก่อนได้ก่อน แต่อย่างใด ดังนั้นให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร ต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเข้าไปลงทะเบียน
       2. ที่ควรจะทำอย่างยิ่งคือการเตรียม รูปทั้ง 2 รูป ที่จะต้องใช้ในการลงทะเบียนให้พร้อม สมบูรณ์ ชัดเจน ก่อนที่จะเปิดเข้าไปลงทะเบียน
       3. รูปที่จะใช้สำหรับลงทะเบียน มีนามสกุลเป็น jpg หรือ png ขนาดไม่เกิน 2 MB
           3.1 รูปที่ถ่ายหน้าตรงของผู้ลงทะเบียน ต้องเห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำกันแดด เว้นแต่เป็นผู้พิการทางสายตา
           3.2 รูปที่ถ่ายสถานที่ขาย หากเป็นการขายอยู่กับที่ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนอยู่กับแผงที่ขาย ณ สถานที่ขายนั้น หากเป็นการขายแบบเร่ขาย ให้ถ่ายให้เห็นผู้ลงทะเบียนถือแผง ขณะเร่ขาย
       4. ผู้ที่เคยเป็นตัวแทน ฯและถูกบอกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนฯหรือผู้ที่ถูกยกเลิกสิทธิในทะเบียน ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ไปแล้ว การลงทะเบียนสมัครให้ลงทะเบียนในช่องของ การเป็นผู้สมัครรายใหม่ ปี 2565 เท่านั้น
จะสิ้นสุดการลงทะเบียนในอีก
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025289555,025289541,025289503,025289532-7,025289511-23 หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2528-8688 ตั้งแต่เวลา 7.30-15.30น. ในเวลาทำการ